ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: מתן שירותי יעוץ וליווי בתחום היבטי איכות סביבה עבור רש"ת
מספר ההודעה: 28
תאריך פרסום: 07/03/2023
תאריך סיום פרסום: 07/04/2023
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 01.09.2023-31.08.2025
שם ספק/לקוח: אל.די.די. טכנולוגיות מתקדמות בע"מ
פרטי ההודעה: