ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: מתן שירותי בידוק בטחוני, סריקה, אבטחה ומנהלה בשדות התעופה חיפה, ראש פינה והרצליה, עבור רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 27
תאריך פרסום: 26/02/2023
תאריך סיום פרסום: 26/03/2023
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 01.05.2023-31.12.2023
שם ספק/לקוח: שלג לבן (1986) בע"מ
פרטי ההודעה: