ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: מתן שירותי תכנון והשכרה של אוהל ממוזג בחניון 25 בטרמינל 3 בנתב"ג
מספר ההודעה: 26
תאריך פרסום: 26/02/2023
תאריך סיום פרסום: 26/03/2023
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 01.07.2023-30.06.2024
שם ספק/לקוח: עיצוב במה בע"מ
פרטי ההודעה: