ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: אספקת והתקנת גשרי עליה למטוס בנתב"ג, עבור רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 24
תאריך פרסום: 20/02/2023
תאריך סיום פרסום: 20/03/2023
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: כמפורט בהודעת הרשות
שם ספק/לקוח: SHENZHEN CIMC TIANDA AIRPORT SUPPORT LTD
פרטי ההודעה: