ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: התקשרות בחוזה לאספקת ארוחות צהריים בימי חול לעובדי רשות שדות התעופה שבמרחב אילת
מספר ההודעה: 23
תאריך פרסום: 19/02/2023
תאריך סיום פרסום: 19/03/2023
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 04.03.2023 - 31.05.2023
שם ספק/לקוח: מסעדת ג'קניס בע"מ
פרטי ההודעה: