ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: חוזה מתן שירותי ייעוץ וליווי בתחום פיתוח קווי תעופה ושיווק שדות תעופה עבור רש"ת
מספר ההודעה: 22
תאריך פרסום: 19/02/2023
תאריך סיום פרסום: 19/03/2023
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 09.03.2023 - 08.03.2024
שם ספק/לקוח: אבי יניב יעוץ ניהול ותיאור קשרי תעופה
פרטי ההודעה: