ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: התקשרות לרכישת שירותי השכרת רכב עבור רשות שדות התעופה בהתאם להסכם חשכ"ל
מספר ההודעה: 21
תאריך פרסום: 13/02/2023
תאריך סיום פרסום: 13/03/2023
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: כמפורט בהודעת הרשות
שם ספק/לקוח: שלמה תחבורה (2007) בע"מ
אלדן תחבורה בע"מ
פרטי ההודעה: