ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: מתן שירותי אספקת מערכות שקילה חלקי חילוף, התקנה ואחזקה לדלפקי בידוק במתקני רש"ת
מספר ההודעה: 20
תאריך פרסום: 13/02/2023
תאריך סיום פרסום: 13/03/2023
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 01.01.2023-31.12.2025
שם ספק/לקוח: מאזני שקל 2008 בע"מ
פרטי ההודעה: