ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: מתן שירותי יעוץ למערכות שינוע כבודה, עבור רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 19
תאריך פרסום: 02/02/2023
תאריך סיום פרסום: 02/03/2023
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 11.11.2023-31.12.2025
שם ספק/לקוח: CASE TECHENOLOGIES
פרטי ההודעה: