ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: מתן שירותי יעוץ, ליווי, ישום ובקרה תפעולית שוטפת לת"י ISO 14001.
מספר ההודעה: 18
תאריך פרסום: 01/02/2023
תאריך סיום פרסום: 01/03/2023
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 18.03.2023-17.07.2023
שם ספק/לקוח: נקסטפ תקינה ישירה בע"מ
פרטי ההודעה: