ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: חוזה למתן שירותי יעוץ לרש"ת לפרויקט אינטגרציה טכנולוגית במגדל הפיקוח, עבור רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 17
תאריך פרסום: 31/01/2023
תאריך סיום פרסום: 02/03/2023
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 20.02.2023-19.08.2023
שם ספק/לקוח: דונג מערכות בע"מ
פרטי ההודעה: