ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: התקשרות לתחזוקה, שדרוג, שינויים ותוספות במערכת מידע גיאוגרפי (GIS) "מגנט", עבור רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 16
תאריך פרסום: 31/01/2023
תאריך סיום פרסום: 02/03/2023
פרטי ההתקשרות
שם ספק/לקוח: טלדור מערכות מחשבים בע"מ
פרטי ההודעה: