ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: התקשרות לאספקה, אחזקה, שדרוגים והרחבת מערכות קוואדרוסקופיות עבור רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 127
תאריך פרסום: 18/12/2022
תאריך סיום פרסום: 18/12/2023
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 5 שנים
שם ספק/לקוח: מגנ"א בי.אס.פי בע"מ
פרטי ההודעה: