ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: מתן סיוע בשירות ואחזקת מערכת ניהול ומיתוג טמ"ס 360 עבור רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 126
תאריך פרסום: 18/12/2022
תאריך סיום פרסום: 18/12/2023
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 01.12.2022-30.11.2025
שם ספק/לקוח: בינת יישום מערכות בע"מ
פרטי ההודעה: