ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: מתן שירותי ביטוח רכוש וחבויות עבור רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 125
תאריך פרסום: 18/12/2022
תאריך סיום פרסום: 18/12/2023
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 24 חודשים מיום תחילת הפרויקט
שם ספק/לקוח: הראל חברה לביטוח בע"מ
פרטי ההודעה: