ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: אספקת שירותי תקשורת שיווקית עבור הפעילות המסחרית של רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 123
תאריך פרסום: 18/12/2022
תאריך סיום פרסום: 18/12/2023
פרטי ההתקשרות
שם ספק/לקוח: ליד שיווק ממוקד בע"מ
פרטי ההודעה: