ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: אספקת ארוחות בוקר לעובדי רשות שדות התעופה במרחב אילת
מספר ההודעה: 115
תאריך פרסום: 20/11/2022
תאריך סיום פרסום: 20/11/2023
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 01.12.2022-28.02.2023
שם ספק/לקוח: מפגש הפלאפל-מיכאל חיון
פרטי ההודעה: