ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: מתן שירותי ביצוע ייצור והקמת מתחמים וחללי פעילות
מספר ההודעה: 07/2023
תאריך פרסום: 10/01/2023
תאריך סיום פרסום: 09/01/2024
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 01.10.2022 - 30.09.2024
שם ספק/לקוח: ארגונית עיצוב תפאורות בע"מ
זברה תפאורות 2008 בע"מ
מדיטרה דקור בע"מ
פרטי ההודעה: