ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: מתן שירותי הסעות "שאטל" בתחום השטח הקרקעי בנתב"ג
מספר ההודעה: 06/2023
תאריך פרסום: 09/01/2023
תאריך סיום פרסום: 08/01/2024
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: החל מיום 01.01.2023 ועד ליום 31.12.2023
שם ספק/לקוח: תור בוס שירות המטייל בע"מ
פרטי ההודעה: