ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: מתן שירותי תקשורת שיווקית עבור הפעילות המסחרית של רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 4
תאריך פרסום: 03/01/2023
תאריך סיום פרסום: 03/01/2024
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 01.01.2023-31.01.2023
שם ספק/לקוח: ליד שיווק ממוקד בע"מ
פרטי ההודעה: