ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: חוזה הרשאה לשימוש בתשתיות כבילה במסופי הגבול היבשתיים
מספר ההודעה: 05
תאריך פרסום: 07/02/2023
תאריך סיום פרסום: 07/03/2023
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 17.06.2023 - 16.06.2025
שם ספק/לקוח: פרטנר פתרונות נייחים
סטורם תקשורת בע"מ
טי. איי ספארקל בע"מ
יוניגאה בע"מ
סלקום תקשורת קווית בע"מ
בזק בינלאומי בע"מ
הוט טלקום שותפות מוגבלת
פרטי ההודעה: