ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: מתן שירותי מכונות צילום מסמכים בשיטת הליסינג התפעולי
מספר ההודעה: 30
תאריך פרסום: 06/03/2023
תאריך סיום פרסום: 06/04/2023
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 08.05.2023-31.12.2023
שם ספק/לקוח: צילומעתיק בע"מ
פרטי ההודעה: