חיפוש באתר
 

מערך חניונים

​​​​רשות שדות התעופה מפעילה במתחם נתב"ג מערך חניונים לטווח קצר ולטווח ארוך.
האפשרויות לביצוע תשלום בכל החניונים באמצעות: כרטיסי אשראי, מטבע ישראלי ומטבע חוץ.
להלן מידע מפורט על החניונים והשירותים הנלווים בתחום הנמל:

מקומות פנויים ומחשבון חניה >

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------