חיפוש באתר
 

הודעה על בחינת קיומם של ספקים (ספק יחיד/חו”ל) / מיזמים

פרטי ההודעה
 
נושא:
פרסום כוונה להתקשרות עם ספק יחיד - בהתקשרות לאספקת חלקי חילוף להידרנט תדלוק CARTER מבית EATON
מספר הודעה:
28
תאריך פרסום:
12/09/2019
תאריך אחרון להשגה/מענה:
06/10/2019
תאריך סיום פרסום:
06/10/2019
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
5 שנים
שם ספק/ים:
L.B.L TRADING LTD"" ו – "שב-טל בע"מ"
שווי ההתקשרות:
כמפורט בהודעת הרשות
פרטי איש קשר
 
איש קשר ברשות:
גב' מיכל ולץ
דוא"ל איש קשר:
michalve@iaa.gov.il

טופס הגשת השגה בגין פרסום ספק יחיד/חו"ל/מיזמים

טופס הגשת השגה בגין פרסום ספק יחיד/חו"ל/מיזמים
פרטי הפונה
*
*
*
*
*
*
 
 
פרטי הספק המוצע
*
 
פרטי ההשגה ונספחיה
*
*
 
הזן את התווים שבתמונה:
CAPTCHA code image
Speak the codeChange the code
 
 
שלח
על מנת להגיש השגה כנדרש הנך נדרש לצרף את הקבצים הנדרשים לפניה זו בהתאם לדרישה המפורטת בהודעת הרשות ובמועדים הנקובים בה
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר