חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
התקשרות לביצוע קורסים והכשרות בנושא הבטיחות ולגיהות עבור רשות שדות התעופה
מספר הודעה:
64
תאריך פרסום:
26/04/2018
תאריך סיום פרסום:
26/04/2019
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
כמפורט בהודעת הרשות
שם ספק/לקוח:
המוסד לבטיחות וגיהות
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר