חיפוש באתר
 

אפשרויות הרישום לטיסות (צ'ק אין) שיוצאות מנמל התעופה בן גוריון:

פרסומים
01/09/2015 09:42

כפתור צ'ק אין יהיה פעיל רק בזמנים שחברות התעופה מאפשרות ביצוע צ'ק אין On Line.

באמצעות האינטרנט – WEB CHECK IN: הקלקה על כפתור צ'ק אין בלוח הטיסות תעביר אותך ישירות  
      לדף ה - CHECK IN באתר חברת התעופה, לשם ביצוע רישום לטיסה.

רישום לטיסה (צ'ק אין) באמצעות אפליקציית רש"ת בטלפונים ניידים – בדף "הטיסות שלי", הקלקה על
      כפתור "צ'ק אין" שיופיע מיד עם בחירת הטיסה, הקלקה על כפתור צ'ק אין בלוח הטיסות תעביר אותך ישירות 
      לדף ה - CHECK IN באתר חברת התעופה, לשם ביצוע רישום לטיסה.

רישום עצמי לטיסה בקיוסק – באולמות היוצאים בטרמינל 3 הוצבו עשרות קיוסקים לביצוע רישום לטיסה 
      בחברות התעופה השונות (ראו פירוט של חברות התעופה המאפשרות ביצוע רישום לטיסה באמצעות הקיוסק,
      באתר רש"ת תחת קטגוריה – "קיוסקים").

לשימת לבכם,

נוסעים עם כבודה אשר ביצעו צ'ק אין באינטרנט או באפליקציה (ושיש בידם כרטיס עלייה למטוס מודפס), או 
      בקיוסק בנתב"ג, יפנו ישירות לעמדות הבידוק הביטחוני.
נוסעים עם כבודת יד בלבד, שביצעו צ'ק אין באינטרנט או באפליקציה (ושיש בידם כרטיס עלייה למטוס 
      מודפס),או בקיוסק בנתב"ג, יפנו ישירות לעמדת הבידוק הביטחוני באולם שחקים.
נוסעים בטיסת Low Cost (טיסות היוצאות מטרמינל 1) ללא כבודה (ושיש בידם כרטיס עלייה למטוס מודפס
      – יפנו ישירות לעמדת הבידוק הביטחוני באולם שחקים שבטרמינל 3.
קטינים ללא מלווים, נוסעים נעזרים ונוסעים במחלקת עסקים וראשונה, היוצאים מהארץ עם כבודה – יבצעו 
      בידוק ביטחוני ולאחר מכן יפנו אל דלפקי חברת התעופה לשם ביצוע רישום לטיסה (צ'ק אין).
נוסעים במחלקת עסקים וראשונה, היוצאים ללא כבודה – יפנו ישירות לעמדת הבידוק הביטחוני באולם 
      שחקים.
קטינים ללא מלווים ונוסעים נעזרים היוצאים מהארץ ללא כבודה – יבצעו בידוק ביטחוני ולאחר מכן יפנו אל 
      דלפקי חברת התעופה לשם קבלת סיוע.