חיפוש באתר
 

פרסום לשימוש חורג באתר נמל תעופה בן גוריון

פרסום בקשה לשימוש חורג באתר נמל תעופה בן גוריון – מסלול 21 – לנחיתת מטוסים עם ארבעה מנועים כמפורט בנוסח הפרסום ובבקשה לשימוש חורג.

ניתן להגיש התנגדויות לבקשה עד לתאריך 08.08.2017​