חיפוש באתר
 

נמל התעופה אילת ועובדה

מבוא

המידע בנושא "תיאום חלונות זמן לטיסה" נועד לחברות תעופה ולטייסים בלבד. אין בנושא זה מידע הנוגע לנוסעים פרטיים ו/או לחברות ולסוכני נסיעות.

תחום "חלונות זמן לטיסה" מחולק לתת נושאים המפרטים מידע מסייע ותומך לחברות תעופה ולטייסים פרטיים המעוניינים להתחיל פעילות תעופתית בנמל התעופה בן גוריון . במסגרת זו ניתן פירוט נרחב בנושאים עם זיקה ישירה לפעילות אווירית כמו; תכנון לוח טיסות, נוהל בקשה להפעלת טיסות שכר, טיסות סדירות וכיו"ב.

כללי

תיאום "חלונות זמן" (סלוטים) לנמל תעופה הוא אמצעי לתכנון לוח טיסות בהתאם לקיבולת התעופה

WSG-Worldwide Slot Guidelines - באמצעות יישום של מערכת הכללים וההנחיות כפי שהם מופיעים ב

המטרה העיקרית של תכנון לוח הטיסות היא להבטיח שימוש יעיל של התשתיות בנמל התעופה, כשהמגמה   
      היא להיענות בחיוב לבקשות של המשתמשים הרבים ולמנוע בזבוז משאבים מוגבלים.
הקצאת "חלונות הזמן" (סלוטים) מתוכננת בכפוף לבקשות של חברות התעופה, והשיבוץ בהם נקבע על פי
      הקיבולת בנמל התעופה. כל זאת על מנת לאפשר ניצול יעיל ואופטימלי של המשאבים העומדים לרשות הנהלת
      הנמל.
'יאט"א' הינו ארגון חברות התעופה הבינלאומי ובין היתר הוא מסווג את נמלי התעופה על פי רמות עומס של
      התנועה האווירית ושל התשתיות בנמלים. הסווג נעשה בחלוקה לדרגות: 1 / 2 / 3 , כאשר דרגה 1 מגדירה
      נמל תעופה בדרגת עומס נמוכה ביותר ו – 3 בדרגת עומס גבוהה ביותר.

קווים מנחים לתכנון לוח טיסות