חיפוש באתר
 

מערכת ניטור סביבתית

כחלק מדרישות תמ"א 2/4 הוקמה ברש"ת מערכת ניטור סביבתית ואכיפה תעופתית אשר פריסתה ותפעולה נקבעו על ידי שר הפנים, השר להגנת הסביבה, שר התחבורה, ושר הבריאות או מי שהוסמכו על ידו.

תפקידי המערכת הם איסוף נתוני הרעש והמזהמים ועיבודם בדו"חות לצורך קביעת זכאות למיגון אקוסטי, עבודת הוועדה המקצועית עבודת הוועדה הציבורית וכן לצורך ניטור תבנית התפעול והגבלות על התפעול שנקבעו בתמ"א.
מערכת ניטור זו מנוהלת, מתופעלת ומתוחזקת על ידי מחלקת איכות הסביבה בחטיבת תכנון והנדסה ברשות שדות התעופה תוך בקרה של גורם ציבורי מוסמך.
המערכת בנויה משתי מערכות ניטור נפרדות: מערכת ניטור איכות האויר ומערכת ניטור רעש ומעקב נתיבי הטיסה.

מערכת ניטור איכות האויר Air Quality Monitoring System) AQMS)

מורכבת משתי "תחנות קצה" לניטור ריכוזי המזהמים המקושרות למרכז בקרה ממוחשב המכיל שתי "תחנות עבודה"(Work Stations) .

המערכת  מנטרת 3 מזהמים:

תחמוצות חנקן (NOX)
אוזון טרופוספרי (O3)
חלקיקים נשימים עדינים (PM2.5)

מערכת הניטור דוֹגֶמֶת באופן רציף את האויר, מבצעת אנליזות פיזיות וכימיות לדגימות אלו ומשגרת את נתוניהן לאוגר נתונים אשר ממנו מופקים את הדוחות הנדרשים.

לכל אחת מתחנות הקצה (תחנות הניטור) מקושרת תת מערכת מטאורולוגית עצמאית המעבירה במקביל ובזמן אמת ארבעה פרמטרים מטאורולוגיים: כוון רוח, עצמת רוח, טמפרטורה ולחות יחסית. לפרמטרים אלו, יש משמעות רבה למאפייני זיהום האויר המנוטרים ונאגרים בבסיס הנתונים במרכז הבקרה של המערכת.

אפיוניה ובנייתה של המערכת נעשו במתואם עם המשרד לאיכות הסביבה. התפעול, הפקת הדוחות והתחזוקה מתבצעים על פי הסטנדרטים בהם נדרשת רשות שדות התעופה לעמוד על פי הגדרות מנ"א (מרכז הניטור הארצי) של המשרד לאיכות הסביבה.

 

מערכת ניטור רעש חדישה בנתב"ג

רשות שדות התעופה החליפה לאחרונה את מערכת ניטור הרעש ומעקב הנתיבים בנמל התעופה בן גוריון, במערכת חדישה ומשוכללת מתוצרת גרמנית.  חברת "TOPSONIC"  הגרמנית.

המערכת החדשה החליפה את המערכת הקיימת ועתה יש לרש"ת יכולות רבות יותר בזיהוי ואנליזות של
      האקלים האקוסטי בנתיבי הטיסה ובישובי  סובב נתב"ג. בהמשך, יוכלו תושבים המעוניינים בכך, לשלוח
      תלונות באופן ישיר למוקד המידע הסביבתי ואף לקבל מידע בדבר רעש מטוסים בסמוך לביתם.

מערכת מעקב הנתיב וניטור הרעש בישובים הסמוכים לנתב"ג מנטרת את מפלסי הרעש של המטוסים
      הממריאים מנמל התעופה בן גוריון תוך שהיא מאפשרת הצגת נתיבי המטוסים    ושיוכם לאירועי הרעש.

תחנות ניטור הרעש למטוסים מוקמו לאורך נתיבי הטיסה החולפים בסמוך לישובים הסמוכים לנתב"ג בין
      השאר:  בארות יצחק, ראש העין, צפריה, בית דגן, אזור חולון (5 תחנות), בת ים משמר השבעה , ראשון לציון
      ( 3 תחנות ) ושוהם.  בעתיד, רש"ת תרחיב את מערך תחנות הניטור   לנתיב הנחיתה באזור דרום תל אביב.

תחנות ניטור הרעש הינן עמדות מיוחדות הכוללות מיקרופון ייחודי ומשוכלל הקולט בדיוק רב את רעש
      המטוסים החולפים בסמוך לו ובכוחו להבדיל רעש זה מרעשי הקהילה והתחבורה האחרים ולאתר את המטוס,
      גורם הרעש באופן מדוייק.

לכל תחנת ניטור קיים סף רעש מכסימלי. כל מטוס היוצא  בנתיבי ההמראה חייב לעמוד בסף רעש זה.
      המראה שתקלט בתחנות המערכת תוך רישום רעש שמעל לסף המותר, תחשב כחורגת מרעש וכנגדה יינקטו  
      עיצומים כספיים.

סיפי הרעש המקסימליים נקבעו ע"י משרדי ממשלה שונים  (משרד התחבורה, משרד הבריאות המשרד
      להגנת הסביבה )  ומצויים תחת הרגולציה של רשות התעופה האזרחית.