חיפוש באתר
 

מוקד המידע הסביבתי

דרכי התקשרות

ביחידה לאיכות הסביבה פועל מוקד מידע סביבתי המשמש כמענה לפניות תושבים בנושאים סביבתיים בכלל ופניות בנושא רעש מטוסים בפרט.

במוקד פועל מענה אנושי :

טלפון: 03-9750287  בימים א עד ה בין שעות 16:00-08:00

ומעבר לשעות אלה ניתן להשאיר הודעה בדרכי ההתקשרות הבאים:
טלפון : 039750287
מייל:     ac-noise@iaa.gov.il
פקס:     03-9750282