חיפוש באתר

דף בית שדה תעופה / מסוף סביבה וקיימות

 

רשות שדות התעופה והגנה על הסביבה

בשנת 2008 החליטה מועצת המנהלים של רש"ת, על גיבוש תכנית אסטרטגית לקידום נתב"ג כנמל תעופה "ירוק". מטרות התכנית כללו השגת שיפור הדרגתי ומתמשך בכל המדדים הסביבתיים הרלבנטיים לפעילות הרשות. עקב ההשלכות הרחבות של התכנית, וההיבטים הציבוריים הכרוכים בה מחד וכן הצורך בהובלת צוותי עבודה הכוללים גורמים רבים ברש"ת ובנתב"ג, הוקמה וועדת היגוי עליונה להובלה ותמיכה בקידום התכנית, אשר כוללת את הגורמים הבכירים ואנשי המקצוע מהנהלת רש"ת ונתב"ג ובראשן עומד מנכ"ל הרשות. וועדת ההיגוי עוסקת בשלושה מקבצי תחומים: רעש ממטוסים, מניעת זיהום מתשתיות וחיסכון במשאבים. בכל תחום פועלים מספר צוותי פעולה מקצועיים, כאשר היחידה לאיכות סביבה אחראית על תיאום עבודת הצוותים וקידום פעילותם.