חיפוש באתר
 

אגרות

​אגרות ותעריפים

תקנות רשות שדות התעופה (אגרות במסופי הגבול) התשנ"ה - 1994, מחייבות תשלום אגרת מעבר לנוסע יוצא. תעריפי האגרות בש"ח מתעדכנים אחת לשנה (ב-1 לינואר) צמוד למדד המחירים לצרכן.
בעלי רכב מסחרי היוצאים מהמסוף עם מטען שאיננו כבודה אישית, מחוייבים בתשלום אגרה.

תעריפי אגרות מעבר לשנת 2018

אגרה ניתן לשלם

בכל סניפי בנק הדואר בישראל ללא תוספת עמלה *.
בסניפי המפעיל הפיננסי שפועל במסוף הגבול בתוספת עמלת דלפק בסך 5 ₪ .
באתר האינטרנט של חב' מילגם בכרטיס אשראי – את האגרה ניתן לקבל במסוף בעמדת קיוסק ממוחשבת. כדי להנפיק אגרה יש להעביר את כרטיס האשראי. השירות אינו כרוך בתשלום עמלת דלפק.

*התשלום בבנק הדואר במזומן או בהמחאה בנקאית. השובר מונפק בסניף הבנק בעת ביצוע התשלום. שובר האגרה בבנק הדואר מוגבל לתשלום בגין 100 נוסעים בלבד. עם זאת, ניתן לבצע "רב-תקבול" קרי; המחאה בנקאית לתשלום שיפוצל למספר תשלומים עפ"י המגבלה שלעיל, עד 100 אגרות בשובר אחד ומספר שוברים בהתאם.

נוסעים פטורים מתשלום אגרת מעבר

נוסע שיש בידו דרכון דיפלומטי או דרכון המוטבע בויזה דיפלומטית או תעודה המאשרת את היותו:
נציג ארגון האומות המאוחדות המשרת ב – UNTSO
נציג הכוח הרב לאומי.
נציג ארגון הצלב האדום הבין לאומי.
פקיד סוכנות הסעד והתעסוקה לפליטים של האו"ם - UNRWA ושנכלל ברשימה מאושרת על ידי משרד
      החוץ. 
תינוק שטרם מלאו לו שנתיים.
צוות אוטובוס תחבורה ציבורית- נהג ודיילת.
נהג רכב מסחרי היוצא מישראל ברכב מסחרי, במילוי תפקיד בהובלת מטענים מישראל או לישראל.
אדם המשתתף בהצלת נפשות, הושטת עזרה רפואית לנפגעים או בפעילות הומניטארית אחרת.
חבר משלחת ממשלתית בתפקיד, במו"מ בין ישראל לירדן ושנזכר ברשימה מאושרת על ידי משרד החוץ.