חיפוש באתר
 

אגרות

תקנות רשות שדות התעופה (אגרות במסופי הגבול) התשנ"ה - 1994, מחייבות תשלום אגרת מעבר לנוסע יוצא. תעריפי האגרות בש"ח מתעדכנים אחת לשנה (ב-1 לינואר) צמוד למדד המחירים לצרכן.

תעריפי אגרות מעבר לשנת 2018

אגרה ניתן לשלם:

בכל סניפי בנק הדואר בישראל ללא תוספת עמלה *.
בסניפי המפעיל הפיננסי שפועל במסוף הגבול בתוספת עמלת דלפק בסך 5 ₪ .
באתר האינטרנט של חב' מילגם בכרטיס אשראי – את האגרה ניתן לקבל במסוף בעמדת קיוסק ממוחשבת. כדי להנפיק אגרה יש להעביר את כרטיס האשראי. השירות אינו כרוך בתשלום עמלת דלפק.

*התשלום בבנק הדואר במזומן או בהמחאה בנקאית. השובר מונפק בסניף הבנק בעת ביצוע התשלום. שובר האגרה בבנק הדואר מוגבל לתשלום בגין 100 נוסעים בלבד. עם זאת, ניתן לבצע "רב-תקבול" קרי; המחאה בנקאית לתשלום שיפוצל למספר תשלומים עפ"י המגבלה שלעיל, עד 100 אגרות בשובר אחד ומספר שוברים בהתאם.

נוסעים פטורים מתשלום אגרת מעבר:

נוסע שיש בידו דרכון דיפלומטי ,או דרכון המוטבע בויזה דיפלומטית, או תעודה המאשרת את היותו:

נציג ארגון האומות המאוחדות המשרת ב – UNTSO.
נציג הכוח הרב לאומי.
נציג ארגון הצלב האדום הבינלאומי.
פקיד סוכנות הסעד והתעסוקה לפליטים של האו"ם - UNRWA ושנכלל ברשימה מאושרת על ידי משרד החוץ.
תינוק שטרם מלאו לו שנתיים.
צוות אוטובוס תחבורה ציבורית- נהג ודיילת.
נהג רכב מסחרי היוצא מישראל ברכב מסחרי, במילוי תפקיד בהובלת מטענים מישראל או לישראל.
אדם המשתתף בהצלת נפשות, הושטת עזרה רפואית לנפגעים, או בפעילות הומניטארית אחרת.
חבר משלחת ממשלתית בתפקיד, במו"מ בין ישראל למצרים ושנזכר ברשימה מאושרת על ידי משרד החוץ