חיפוש באתר
 

אגרות

תקנות רשות שדות התעופה (אגרות במסופי הגבול) התשנ"ה - 1994, מחייבות תשלום אגרת מעבר לנוסע יוצא. תעריפי האגרות בש"ח מתעדכנים אחת לשנה (ב-1 לינואר) צמוד למדד המחירים לצרכן.

תעריפי אגרות מעבר לשנת 2018

אגרה ניתן לשלם:

בכל סניפי בנק הדואר בישראל ללא תוספת עמלה *.
בסניפי המפעיל הפיננסי שפעל במסוף הגבול בתוספת עמלת דלפק בסך  5 ₪ .
באתר האינטרנט של חב' מילגם בכרטיס אשראי – את האגרה ניתן לקבל במסוף, בעמדת קיוסק ממוחשבת. כדי 
      להנפיק אגרה יש להעביר את כרטיס האשראי. השירות אינו כרוך בתשלום עמלת דלפק. 

*התשלום בבנק הדואר במזומן או בהמחאה בנקאית. השובר מונפק בסניף הבנק בעת ביצוע התשלום. שובר האגרה בבנק הדואר מוגבל לתשלום בגין 100 נוסעים בלבד. עם זאת, ניתן לבצע "רב-תקבול" קרי; המחאה בנקאית לתשלום שיפוצל למספר תשלומים עפ"י המגבלה שלעיל, עד 100 אגרות בשובר אחד ומספר השוברים בהתאם.