חיפוש באתר
 

טלפונים חיוניים

פניות ציבור שדות תעופה פנים ארציים ומעברי גבול יבשתיים:
כתובת דוא"ל - contactlb@iaa.gov.il טלפון: 03-9758337

מידע על טיסות באילת ובעובדה (טל-אויר):
טלפון - 1-700-705-022

מנהל הנמל:
טלפון: 6363838 – 08
פקס: 6363829 – 08

מרכז תאום:
טלפון: 6363805 – 08
פקס: 6363829 – 08

כיבוי אש:
6363806 – 08

תדלוק (על ידי חברת שירותי תעופה):
טלפון: 6376180 – 08
פקס : 6376180 – 08

מטאורולוגיה:
6363837 – 08​