חיפוש באתר
 

מערכים תומכי טרמינל

מסלול המראה/נחיתה באורך 1,900 מ' וברוחב 30 מ'.

רחבת חנייה מרכזית עם 5 עמדות חנייה. הרחבה משמשת למטוסים בטיסות מסחריות בלבד.

רחבת חניה למטוסים קלים.

תחנת מטאורולוגיה - חברת מטאו-טק.

רחבת תדלוק מטוסים בדלק סילוני JET-A1 ובנזין 100LL.

יחידת מיון ושינוע כבודה המשמשת את כל חברות התעופה .

שירותי כיבוי והצלה.


טפסים ואגרות:
אגרות לכלי טיס ונוסעים בתעופה בינלאומית.
אגרות לתעופה פנים ארצית
שרותים בתעופה פנים ארצית
טופס בקשה להחזר דמי הרשאה
טופס תכנית טיסה פנים ארצית
טופס תכנית טיסה בינלאומית