חיפוש באתר
 

סטטיסטיקה

תנועת נוסעים בטיסות בינלאומיות 

InternationalPassengerTraficHe2013.jpg 

תנועת מטוסים בטיסות בינלאומיות 

InternationalAircraftTraficHe2013.jpg 

תנועת נוסעים בטיסות פנים ארציות

DomesticPassengerTrafficHe2013.jpg 

תנועת מטוסים בטיסות פנים ארציות 

DomesticAircraftTraficHe2013.jpg