חיפוש באתר
 

מידע לטייס

מערכים תומכי טרמינל

REIL - מנורות סימון בנצנץ בקצה המסלול
עזר ניווט – תאורת גלישה DME - VOR להנמכה מבוקרת. (משמש לביות במזג אויר מגבלתי. ניתן לעשות
      עליו הנמכת מכשירים)
רחבות חנייה למטוסים הכוללות 4 עמדות למטוסים בסדר גודל של 72 - ATR ו- 7 - DASH
12 עמדות חניה למטוסים קלים חד או דו-מנועיים
בשדה התעופה מסלול 33 - 15, באורך 1,100 מ' ורוחב 30 מ'

טפסים ואגרות

טופס בקשה להחזר דמי הרשאה
אגרות