חיפוש באתר
 

טלפונים חיוניים

פניות ציבור שדות תעופה פנים ארציים ומעברי גבול יבשתיים:
כתובת דוא"ל - contactlb@iaa.gov.il
טלפון - 9758337 - 03

מרכזיה:
טלפון - 9719555- 09

משרד מנהל שדה התעופה:
טלפון - 9719558- 09
כתובת דוא"ל - mirim@iaa.gov.il

אחראי תפעול:
טלפון - 09-9719565

תחנת כיבוי אש והצלה:
טלפון - 9719553- 09

משרד קב"ט:
טלפון - 9719556- 09

שער:
טלפון - 9719557- 09

הנהלת השדה, כיבוי אש וביטחון:
פקס - 9508398- 09

מגדל הפיקוח:
פקס - 9719574- 09

מידע על אור אחרון ניתן לקבל במגדל הפיקוח בטלפון:
9719554 - 09