חיפוש באתר
 

מידע לטייס

שדה התעופה הרצליה מסווג בקטגוריה A1 לפי תקן ICAO, ANNEX 14.
מגדל הפיקוח וכיבוי אש והצלה פעילים בכפוף לשעות פעילות השדה.
מסלול המראה/נחיתה באורך 903 מטרים ורוחב 18 מטרים.
מסלול מקביל באורך 903 מטרים וברוחב 7 מטרים.
קושרות בין המקביל למסלול המאפשרות פעילות רציפה של המראות ונחיתות.

רחבות חנייה תקניות

רחבה A: ל-6 מסוקים ו-11 למטוסים.
רחבה B: ל-4 מטוסים חקלאיים.
רחבה C:  מטוסים חקלאים
רחבה D: ליין מטוסים קלים
רחבת E: ל-13מטוסים.
רחבה F: ל-18מטוסים.
רחבה G (שחף): ל-13 מטוסים.
מקומות חנייה במוסכים - אוירום, אחזקות 2000, נשר, מונאייר: 20 מטוסים.
חניות מקורות: 4 מטוסים.
סה"כ 114 כלי טייס.

4 מוסכי בדק מטוסים: 20 מטוסים בתוך האנגר ו-40 מטוסים ברחבות מחוץ למוסכים.

מתקנים ושירותים

מגדל פיקוח.
תחנת כיבוי והצלה.
4 מוסכי בדק מטוסים: 20 מטוסים בתוך האנגר ו-40 מטוסים ברחבות מחוץ למוסכים.

שירותי תדלוק

חברת שירותי תעופה מספקת שירותי תדלוק למטוסים על ידי מתדלקת ותחנת תדלוק עצמי.
טלפון: 057-7707781

טפסים ואגרות

טופס בקשה להחזר דמי הרשאה
טופס תכנית טיסה פנים ארצית
אגרות לתעופה פנים ארצית
שרותים בתעופה פנים ארצית