חיפוש באתר
 

שירגל כנפיים Shirgal Wings

​מכללה ללימודי תעופה עיוניים, בדגש על הכנה לקראת המבחנים העיוניים, רישיונות והגדרי טיס של רשות התעופה האזרחית בישראל.