חיפוש באתר
 

סטטיסטיקה

תנועת נוסעים בטיסות בינלאומיות

InternationalPassengerTraficHe2012.jpg 

תנועת מטוסים בטיסות בינלאומיות 

InternationalAircraftTraficHe2012.jpg 

תנועת נוסעים בטיסות פנים ארציות 

DomesticPassengerTrafficHe2012.jpg 

 תנועת מטוסים בטיסות פנים ארציות

DomesticAircraftTraficHe2012.jpg