חיפוש באתר
 

מכרז פומבי להתקשרות בחוזה להקמת בית הנתיבות ומבני התמך בשדה התעופה הבינלאומי ע"ש אילן ואסף רמון בתמנע, עבור רשות שדות התעופה

פרטי המכרז
 
שם המכרז:
מכרז פומבי להתקשרות בחוזה להקמת בית הנתיבות ומבני התמך בשדה התעופה הבינלאומי ע"ש אילן ואסף רמון בתמנע, עבור רשות שדות התעופה
מספר מכרז:
2014/074/0018/00
תאריך פרסום:
11/03/2015
סוג ההליך:
מכרז פומבי
פרטי ההצעה הזוכה
 
תאריך הכרזת זוכה/ים:
08/03/2015
פרטי הזוכה/ים:
 
שם הזוכה:
דניה סיבוס בע"מ
כתובת:
יוני נתניהו 1ג', אור יהודה 60250
סכום הזכייה:
436,400,073 ₪
פרסום זה מתבצע רק למכרזים המחוייבים בכך מכוח הסכם הרכישות הממשלתיות (GPA)

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר