חיפוש באתר
 

מכרז פומבי להתקשרות בחוזה להקמת מבני הסמכה (מגדל הפיקוח, מרכז האנרגיה, מאגרי המים, מנהרת השירות, מבנה שער, מבנה אנטנת שידור) וחיבורם לתשתיות הראשיות בשדה התעופה הבינלאומי ע"ש אילן ואסף רמון בתמנע, עבור רשות שדות התעופה

פרטי המכרז
 
שם המכרז:
מכרז פומבי להתקשרות בחוזה להקמת מבני הסמכה (מגדל הפיקוח, מרכז האנרגיה, מאגרי המים, מנהרת השירות, מבנה שער, מבנה אנטנת שידור) וחיבורם לתשתיות הראשיות בשדה התעופה הבינלאומי ע"ש אילן ואסף רמון בתמנע, עבור רשות שדות התעופה
מספר מכרז:
2014/074/0008/00
תאריך פרסום:
23/09/2014
סוג ההליך:
מכרז פומבי
פרטי ההצעה הזוכה
 
תאריך הכרזת זוכה/ים:
16/09/2014
פרטי הזוכה/ים:
 
שם הזוכה:
דניה סיבוס בע"מ
כתובת:
יוני נתניהו 1ג', אור יהודה 60250
סכום הזכייה:
115,696,491 ₪
פרסום זה מתבצע רק למכרזים המחוייבים בכך מכוח הסכם הרכישות הממשלתיות (GPA)

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר