חיפוש באתר
 

מכרז פומבי להתקשרות בחוזה לביצוע עבודות סלילת מסלולים, רחבות חנייה למטוסים, כבישים, תשתיות, גידור ופיתוח בשדה התעופה הבינלאומי רמון ע"ש אילן ואסף רמון בתמנע, עבור רשות שדות התעופה

פרטי המכרז
 
שם המכרז:
מכרז פומבי להתקשרות בחוזה לביצוע עבודות סלילת מסלולים, רחבות חנייה למטוסים, כבישים, תשתיות, גידור ופיתוח בשדה התעופה הבינלאומי רמון ע"ש אילן ואסף רמון בתמנע, עבור רשות שדות התעופה
מספר מכרז:
2013/074/0038/00
תאריך פרסום:
27/01/2014
סוג ההליך:
מכרז פומבי
פרטי ההצעה הזוכה
 
תאריך הכרזת זוכה/ים:
07/07/2014
פרטי הזוכה/ים:
 
שם הזוכה:
קבוצת אשטרום בע"מ
כתובת:
קרמינצקי 10, תל אביב, 6789910
סכום הזכייה:
302,043,796 ₪
פרסום זה מתבצע רק למכרזים המחוייבים בכך מכוח הסכם הרכישות הממשלתיות (GPA)

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר