חיפוש באתר
 

מכרז פומבי לביצוע עבודות שלוחה E ורחבות המטוסים המזרחיות בפרויקט PAL-3 בטרמינל 3 בנתב"ג

פרטי המכרז
 
שם המכרז:
מכרז פומבי לביצוע עבודות שלוחה E ורחבות המטוסים המזרחיות בפרויקט PAL-3 בטרמינל 3 בנתב"ג
מספר מכרז:
2013/074/0028/00
תאריך פרסום:
05/12/2013
סוג ההליך:
מכרז פומבי
פרטי ההצעה הזוכה
 
תאריך הכרזת זוכה/ים:
11/06/2014
פרטי הזוכה/ים:
 
שם הזוכה:
מנרב הנדסה ובנין בע"מ
כתובת:
הבושם 3, ת.ד 153 אשדוד 77610
סכום הזכייה:
369,764,533 ₪
פרסום זה מתבצע רק למכרזים המחוייבים בכך מכוח הסכם הרכישות הממשלתיות (GPA)

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר