חיפוש באתר
 

מכרז פומבי להתקשרות בחוזה להקמת רחבות חנייה למטוסים בצד המערבי בנתב"ג, עבור רשות שדות התעופה

פרטי המכרז
 
שם המכרז:
מכרז פומבי להתקשרות בחוזה להקמת רחבות חנייה למטוסים בצד המערבי בנתב"ג, עבור רשות שדות התעופה
מספר מכרז:
2012/074/0037/00
תאריך פרסום:
21/02/2013
סוג ההליך:
מכרז פומבי
פרטי ההצעה הזוכה
 
תאריך הכרזת זוכה/ים:
26/06/2013
פרטי הזוכה/ים:
 
שם הזוכה:
דרכים בניה ופיתוח (ש.א.צ.) בע"מ
כתובת:
ת.ד. 474 יבנה, 81104
סכום הזכייה:
36,402,708 ₪
פרסום זה מתבצע רק למכרזים המחוייבים בכך מכוח הסכם הרכישות הממשלתיות (GPA)

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר