חיפוש באתר
 

מכרז פומבי להתקשרות בחוזה לבניה והקמת מגדל פיקוח בנתב"ג, עבור רשות שדות התעופה

פרטי המכרז
 
שם המכרז:
מכרז פומבי להתקשרות בחוזה לבניה והקמת מגדל פיקוח בנתב"ג, עבור רשות שדות התעופה
מספר מכרז:
2012/074/0034/00
תאריך פרסום:
29/10/2012
סוג ההליך:
מכרז פומבי
פרטי ההצעה הזוכה
 
תאריך הכרזת זוכה/ים:
14/01/2013
פרטי הזוכה/ים:
 
שם הזוכה:
דניה סיבוס בע"מ
כתובת:
יוני נתניהו 1ג', אור יהודה 60250
סכום הזכייה:
78,901,368 ₪
פרסום זה מתבצע רק למכרזים המחוייבים בכך מכוח הסכם הרכישות הממשלתיות (GPA)

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר