חיפוש באתר
 

מכרז פומבי להתקשרות בחוזה לביצוע עבודות עפר, גידור ותשתיות מים, כיבוי אש, ביוב וניקוז בשדה התעופה ע"ש אילן ואסף רמון בתמנע, עבור רשות שדות התעופה

פרטי המכרז
 
שם המכרז:
מכרז פומבי להתקשרות בחוזה לביצוע עבודות עפר, גידור ותשתיות מים, כיבוי אש, ביוב וניקוז בשדה התעופה ע"ש אילן ואסף רמון בתמנע, עבור רשות שדות התעופה
מספר מכרז:
2012/074/0030/00
תאריך פרסום:
17/10/2012
סוג ההליך:
מכרז פומבי
פרטי ההצעה הזוכה
 
תאריך הכרזת זוכה/ים:
25/04/2013
פרטי הזוכה/ים:
 
שם הזוכה:
ברעד עבודות עפר, פיתוח וכבישים בע"מ
כתובת:
יפו 34, ירושלים
סכום הזכייה:
82,897,355 ₪
פרסום זה מתבצע רק למכרזים המחוייבים בכך מכוח הסכם הרכישות הממשלתיות (GPA)

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר