חיפוש באתר
 

מכרז פומבי להתקשרות בחוזה "Turn-Key" לאפיון, התאמה, פיתוח, אספקה, התקנה, הסבת נתונים, הדרכה, הטמעה, ותחזוקה של אתר אינטרנט עבור רש"ת

פרטי המכרז
 
שם המכרז:
מכרז פומבי להתקשרות בחוזה "Turn-Key" לאפיון, התאמה, פיתוח, אספקה, התקנה, הסבת נתונים, הדרכה, הטמעה, ותחזוקה של אתר אינטרנט עבור רש"ת
מספר מכרז:
2009/197/0023/00
תאריך פרסום:
21/11/2011
סוג ההליך:
מכרז פומבי
פרטי ההצעה הזוכה
 
תאריך הכרזת זוכה/ים:
19/06/2012
פרטי הזוכה/ים:
 
שם הזוכה:
מטריקס אי.טי. בע"מ
כתובת:
שדרות אבא אבן 3, הרצליה פיתוח, 46120
סכום הזכייה:
4,184,309 ₪
פרסום זה מתבצע רק למכרזים המחוייבים בכך מכוח הסכם הרכישות הממשלתיות (GPA)

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר